23.05.2016

Midtjyder kan fremover få kortere indlæggelsestid, når Præhospitalets ambulancebehandlere fra i dag også rykker ud og hjælper med planlagte sundhedsmæssige opgaver i borgerens eget hjem.

Fra i dag den 23. maj indfører Region Midtjylland en ny indsats, hvor ambulancebehandlere i særlige situationer kører ud for at hjælpe patienter i deres eget hjem. Så fremover gælder det ikke nødvendigvis akut livstruende sygdom, hvis der holder en ambulance hos din nabo. Det kan være, at der blot er tale om, at ambulancen udfører en opgave, som er en del af et forløb på hospitalet.

Kortere tid på hospitalet
Med den nye indsats vil nogle patienter kunne udskrives til hjemmet tidligere, mens andre vil kunne udskyde og måske helt undgå at bruge en åben indlæggelse eller ambulante besøg. Det kan fx dreje sig om patienter, hvor man har brug for at overvåge hjerterytmen over en længere periode for at finde ud af, om patienten fejler noget alvorligt. Her kan en ambulancebehandler nu hjælpe med at påsætte og afmontere udstyr til at monitorere hjerterytmen døgnet rundt. Det kan også handle om hjælp til patienter, hvor man har brug for at måle udsving i blodtrykket hen over døgnet for at fastlægge en diagnose.

Undersøgelser, som hidtil har krævet, at patienten kom ind på hospitalet, kan altså med den nye ordning gennemføres hjemme hos borgeren med god hjælp fra Præhospitalets ambulancebehandlere.     

Hjælp i hjemmet
Præhospitalet glæder sig til at komme i gang med opgaven.
- Vi er jo allerede ude på vejene med ambulancerne og hjælper gerne med opgaver, der kan være med til at afkorte patienternes samlede behandlingsforløb. Det giver god mening også for patienterne, at de kan komme tidligere hjem i egne rammer, siger Else Ammitzbøll, præhospital direktør, Region Midtjylland.

Fakta

  • Indsatsen bestilles af det hospital, der har kontakten til patienten.
  • Der er mulighed for at få hjælp til blandt andet håndtering af hospitalsudstyr, som udlånes til patienten, undersøgelse af patientens helbredstilstand, herunder elektrokardiogram (EKG) til måling af hjerterytmen, måling af blodtryk, puls, temperatur osv. samt til at tage blodprøver og anlægge og skifte venekateter, så patienten kan få sin medicin gennem drop.
  • Den nye ordning er vedtaget af Regionsrådet den 24. juni 2015.