Tid: 12-01-2017 kl. 14.00-19.00
Sted: Auditorium A, AUH, Skejby, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N
___________________________________________________

Det er med stor fornøjelse, at vi byder velkommen til Præhospitalets årlige Forkningssymposium - et symposium, der er rettet mod alle med interesse for præhospital forsknings aktivitet. 

Årets program stiller skarpt på temaet: "Avanceret Præhospital Indsats", som er et altafgørende vilkår for vellykket præhospital forskning. 

Forkningssymposiet har til hensigt at fremvise et udpluk af de mange forsknings- og udviklingsindsatser, som nuværende og kommende forskere har iværksat. Det overordnede formål med dagen, er at skabe synlighed og inspirere til ny forskning og udvikling.

Traditionen tro vil arrangementet byde på en række spændende oplæg om aktuelle forsknings aktiviteter, samt give mulighed for at styrke netværk på tværs af faggrupper og interesseområder.