Afdelingen for Uddannelse og Kvalitet understøtter  arbejdet med kvalitet, patientsikkerhed, data, uddannelse og faglig udvikling.

Kompetenceudvikling og kvalitet
Afdelingen er etableret i forlængelse af, at Præhospitalet har overtaget ansvaret for uddannelse og kvalitet i ambulancetjenesten fra de private leverandører. En stor del af de opgaver, der løses vedrører således ambulancepersonalet samt medarbejderne i sygetransportbiler og akutlægebiler. Det handler f.eks. om:

  • Det delegerende lægeansvar
  • Efteruddannelse og kompetenceudvikling
  • Monitorering af kvalitet og hygiejne
  • Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser
  • Ny medicin, utensilier og medicoteknisk udstyr
  • Udvikling af nye behandlinger og arbejdsgange på baggrund af ny viden.

Ambulancefaglige vejledere
Afdelingen har knap 20 ambulancefaglige vejledere, som hjælper med at løse mange af opgaverne. Det gælder f.eks. udarbejdelse af sundhedsfaglige retningslinjer, undervisning på efteruddannelsesdage, supervision og faglig sparring af ambulancepersonalet.

De ambulancefaglige vejledere kører vagter på ambulancerne halvdelen af deres arbejdstid for at de kan opretholde deres faglige kompetencer og kendskabet til dagligdagen ude i bilerne.

Hygiejnesygeplejersker
Som en særlig indsats har vi to hygiejnesygeplejersker tilknyttet. De giver supervision og hjælper med særlige indsatser ambulancetjenesten med at holde et højt fokus på den gode infektionshygiejne.