Udrykningslæger

Udrykningslæger er privatpraktiserende læger, som i deres fritid står til rådighed for præhospital behandling.

Lægen bliver kaldt ud via AMK-vagtcentralen, som vurderer, at responstiden for ambulancen er for lang eller at opkaldet kræver lægefaglig opmærksomhed. Lægen kan fx stabilisere patienten før kørsel med ambulance til hospital eller behandle patienten på stedet, så indlæggelse måske ikke er nødvendig. Region Midtjylland har to udrykningslæger på Samsø.

Ø-beredskaber

  • Samsø (to udrykningslæger)
  • Tunø (patienttransport, sygeplejerske)
  • Anholt (patienttransport)
  • Endelave (patienttransport, sygeplejerske)
  • Venø (sygeplejerske)

Hjerteløbere

Hjerteløberne er frivillige borgere, der kan aktiveres ved formodet hjertestop i deres nærhed. Læs mere om at blive hjerteløber.

Kontakt Præhospitalet


Olof Palmes Allé 34 1. sal
8200 Aarhus N
hovedpostkasse@ph.rm.dk
Tel. 7841 4848

Skriv sikkert til os 
- hvis din mail indeholder personfølsomme oplysninger.
Hovedpostkassen har fast vagt i dagtid på hverdage. Vagten sender post videre til rette medarbejder, så du får hurtig og sikker hjælp.