Udrykningslæger

Udrykningslæger er privatpraktiserende læger, som i deres fritid står til rådighed for præhospital behandling.

Lægen bliver kaldt ud via AMK-vagtcentralen, som vurderer, at responstiden for ambulancen er for lang eller at opkaldet kræver lægefaglig opmærksomhed. Lægen kan fx stabilisere patienten før kørsel med ambulance til hospital eller behandle patienten på stedet, så indlæggelse måske ikke er nødvendig. Region Midtjylland har to udrykningslæger på Samsø.

Ø-beredskaber

  • Samsø (to udrykningslæger)
  • Tunø (patienttransport, sygeplejerske)
  • Anholt (patienttransport)
  • Endelave (patienttransport, sygeplejerske)
  • Venø (sygeplejerske)

Frivillige førstehjælpere

Førstehjælperne er frivillige borgere, der kan aktiveres med henblik på at yde hjælp før første præhospitale enhed kan være fremme hos patienten. Læs mere om frivillig førstehjælp