Region Midtjylland har et sammenhængede sundhedsberedskab, som øves og trænes løbende. Vi træner både med vores egne hospitaler og med vores samarbejdspartnere som f.eks. politiet, redningsberedskaberne, forsvaret og beredskabsstyrelsen m.v. 

Regionen har en øvelsesplan, som er bygget op efter indsatsplanerne i sundhedsberedskabsplanen. Det betyder, at der er et tema for hvert år. 

Temaerne for øvelserne er:

  • 2019 - Storulykke og crowding – hændelse med mange tilskadekomne og samtidige hændelser.
  • 2020 – På grund af coronakrisen er der ikke planlagt større beredskabsøvelser.  
  • 2021 – Forsyningssvigt – hændelser med forsyningssvigt i forhold til it, strøm, vand og varme.
  • 2022 – CBRNE - hændelser med kemiske (C), biologiske (B), radioaktive (R), nukleare (N) eller eksplosive stoffer (E)
  • 2023 - Brand, trusler og evakuering – hændelser som brand, oversvømmelser, indtrængning af personer, evakuering m.v.

 

Træning af storulykker og crowding

I 2019 trænede vi håndteringen af en storulykke - et trafikuheld med mange svært tilskadekomne. 

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.