Region Midtjylland har et sammenhængede sundhedsberedskab, som øves og trænes løbende. Vi træner både med vores egne hospitaler og med vores samarbejdspartnere som f.eks. politiet, redningsberedskaberne, forsvaret og beredskabsstyrelsen m.v. 

Regionen har en øvelsesplan, som er bygget op efter indsatsplanerne i sundhedsberedskabsplanen. Det betyder, at der er et tema for hvert år. 

Temaerne for øvelserne er:

  • 2022 – CBRNE - hændelser med kemiske (C), biologiske (B), radioaktive (R), nukleare (N) eller eksplosive stoffer (E)
  • 2023 - Brand, trusler og evakuering – hændelser som brand, oversvømmelser, indtrængning af personer, evakuering m.v.
  • 2024 – Forsyningssvigt – hændelser med forsyningssvigt i forhold til it, strøm, vand og varme.
  • 2025 - Storulykke og crowding – hændelse med mange tilskadekomne og samtidige hændelser.

Træning af storulykker og crowding

I 2019 trænede vi håndteringen af en storulykke - et trafikuheld med mange svært tilskadekomne. Se film fra øvelsen. Bemærk dog at vi fra november 2023  har fået en ny leder af Sundhedsberedskabet, nemlig Kenneth Ravnholt.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.