I Region Midtjylland afholdes der mange spændende arrangementer og begivenheder igennem året.

Mange af disse samler rigtig mange mennesker og publikummer. Desværre er der af og til behov for akut assistance fra sundhedsberedskabet.

Informer os om planlagte events

Som arrangør kan det derfor være en fordel at informere Præhospitalet i Region Midtjylland om et planlagt event. Informationerne skal sikre, at Sundhedsberedskabet yder den mest optimale støtte til borgerne i regionen. 

Præhospitalet vil gerne modtage forudgående informationer ved følgende typer events:

  • Musikarrangementer og festivaller
  • Cykelløb med mange deltagere som kan påvirke trafikken.
  • Motor- og rallyløb
  • Nationale og internationale idræts- og sportsmesterskaber.
  • Større anmeldte demonstrationer som kan påvirke trafikal infrastruktur.
  • Større motionsløb med mange deltagere.
  • Øvelser afholdt i kredsen med deltagelse af redningsberedskabet/Politi.
  • Besøg fra kongehuset og andre væsentlige VIP.
  • Alle vejspærringer og længerevarende vejarbejde, hvor der er begrænsninger for udrykningskøretøjer.