Den 1. marts 2024 overtager region Midtjylland den nuværende lægevagt i tidsrummet kl. 23.00–08.00. Den nye natordning blive en del af Præhospitalet i Region Midtjylland.

Vi rekrutterer løbende læger og sygeplejersker til at indgå i den nye løsning.

Hele måden at løse lægevagtsopgaven på er ny. Ordningen vil bestå af en telefonvisitation samt to konsultationer på henholdsvis akutmodtagelserne i Gødstrup og Aarhus. Derudover vil patienter kunne få besøg i eget hjem.

Hvem skal arbejde i natordningen?

Ringer du som borger til natordningen, vil du få enten en læge eller en sygeplejerske i røret. I konsultationerne vil du blive undersøgt og eventuelt behandlet af en læge. Sygebesøgene, varetages af paramedicinere, erfarne sygeplejersker og ambulancebehandlere, som vil undersøge, vurdere og behandle dig i tæt samarbejde med lægerne i visitationen over telefon- eller videoforbindelse.

I visitationen vil der være en lægefaglig koordinator og visitatorer, som er nøglespillere i det tværfaglige team, der skal sikre den rette hjælp til dig som borger og sikre faglige opbakning i teamet både i visitation, konsultation og ved sygebesøg. Som noget nyt vil læger i visitationen ikke skulle disponere sygebesøgsbilerne. Vi lægger vægt på at de faglige kompetencerne i ordningen bruges til rette opgave, og at der er tid til at finde de rette løsninger for borgerne.

Ønsker du at være med?

Vi søger løbende medarbejdere til stillinger i den nye natordning. Lige nu søger vi blandt andet læger og sygeplejersker med følgende kvalifikationer:

• Speciallæger i almen medicin, et af de interne medicinske specialer eller fx akutmediciner
• Hoveduddannelseslæger i almen medicin eller intern medicin i fase 2 og 3
• Vagtlæger med selvstændigt vagtydernummer jf. overenskomsten om almen praksis
• Læger med solid og dokumenteret erfaring fra arbejdet i en lægevagt eller tilsvarende ordninger i Danmark eller andre lande. Erfaringen vurderes individuelt.
• Erfarne sygeplejersker.

Du kan se stillingsopslagene og søge stillingerne via ansøgningsskemaet eller tilsvarende, som du finder via stillingsopslagene på midtjob.dk/ledige-jobs/praehospitalet.

Få mere information om stillingerne
Vil du høre mere om den nye ordning og de forskellige jobmuligheder, er du velkommen til at kontakte:

Læger: Lægefaglig projektleder, overlæge Annette Corydon på Annette.Corydon@ph.rm.dk eller telefon 30 55 11 43.
Ønsker du et informationsark om lægestillinger, kan du skrive til Birgitta.Baelum@ph.rm.dk

Sygeplejersker: Oversygeplejerske Tine Pradsberg Møberg på TinePradsgaard.Moberg@ph.rm.dk eller telefon 61 78 84 13.

Tilmelding til informationsmøder:

https://rm.plan2learn.dk/kursusvalg.aspx?id=113111