Den liggende sygetransport bruges til at transportere patienter til og fra hospitalerne. De patienter, som benytter den liggende sygetransport, har brug for at ligge ned eller sidde i hvilestol under kørsel. 

Nogle af patienterne får ilt, men har i øvrigt ikke brug for sundhedsfaglig observation eller behandling under transporten. Køretøjerne er indrettet med to hvilestole og en båre.

Sygetransport til og fra hospitalet

Køretøjerne er bemandet med en chauffør og en medhjælper. Personalet har en kortere uddannelse i brug af hjertestarter, førstehjælp og løfteteknik.