AMK-vagtcentralen er bemandet af:

  • Sundhedsfaglige visitatorer, der har en grunduddannelse som sygeplejerske, paramediciner eller ambulancebehandler
  • Tekniske kørselsdisponenter
  • AMK-læger

Sundhedsfaglige visitatorer 

Når du ringer 1-1-2, spørger de sundhedsfaglige visitatorer ind til, hvad der er sket, og hvilke symptomer den syge eller tilskadekomne har. På grundlag af disse oplysninger vurderer de sundhedsfaglige visitatorer, hvor meget det haster og hvilken hjælp, der derfor skal sendes. 

De skal sikre, at borgere med det mest akutte behov får hjælp først. Det er langt fra i alle tilfælde, at der er brug for en ambulance eller at hjælpen skal frem her og nu.

Tekniske kørselsdisponenter

De tekniske kørselsdisponenter holder hele tiden øje med, hvor nærmeste ambulance, akutlægebil eller akutlægehelikopter befinder sig.

På baggrund af den sundhedsfaglige vurdering sender disponenten den rette hjælp i rette tid. 

AMK-læger

De sundhedsfaglige visitatorer og personalet i ambulancerne kan spørge AMK-lægen til råds, hvis de er i tvivl om noget sundhedsfagligt.