Region Midtjylland har 10 akutlægebiler

Akutlægebilerne har baser i Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing, Viborg, Silkeborg, Randers, Aarhus, Horsens og Grenå og er alle drevet af Præhospitalet.

Akutlægebilen har til formål at bringe hurtig lægehjælp ud til patienten, så den højt specialiserede behandling af patienten kan påbegyndes på skadestedet eller i patientens hjem. 

Behandlingen starter på skadestedet

Akutlægebilen er bemandet med en speciallæge i anæstesi og en ambulancebehandler, der har specialuddannelse som lægeassistent. Lægen tilser, vurderer og behandler patienten, og ved behov ledsager lægen patienten i ambulancen til hospitalet.

Intensivafdeling på hjul

Akutlægebilerne er et supplement til ambulancerne, og medbringer avanceret udstyr og medicin. Akutlægebilerne kan i samarbejde med en ambulance betragtes som en lille mobil intensivafdeling på hjul. 

Akutlægen kan især gøre en forskel ved at:

  • diagnosticere og behandle kritisk syge patienter med fx hjertestop og svære traumer
  • lede den sundhedsfaglige indsats ved større uvarslede hændelser som eksempelvis terror og større skadesteder
  • sikre, at patienten sendes direkte til det hospital, hvor de kan få den højst specialiserede behandling.
  • behandle og afslutte patienter på stedet, som viser sig ikke at have behov for at blive bragt til hospital
  • Akutlægerne bistår desuden med lægelig ledsagelse ved transporter, hvor en patient skal flyttes fra et hospital til et andet, og har behov for at være under observation af en læge.