Akutlægebilen har til formål at bringe hurtig lægehjælp ud til patienten, så den højt specialiserede behandling af patienten kan påbegyndes på skadestedet eller i patientens hjem. 

Behandlingen starter på skadestedet

Akutlægebilen er bemandet med en speciallæge i anæstesi og en ambulancebehandler, der har specialuddannelse som lægeassistent. Lægen tilser, vurderer og behandler patienten, og ved behov ledsager lægen patienten i ambulancen til hospitalet.

Intensivafdeling på hjul

Akutlægebilerne er et supplement til ambulancerne, og medbringer avanceret udstyr og medicin. Akutlægebilerne kan i samarbejde med en ambulance betragtes som en lille mobil intensivafdeling på hjul. Region Midtjylland har ti akutlægebiler, som har baser i Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing, Viborg, Silkeborg, Randers, Aarhus, Horsens og Grenå.

Akutlægen kan især gøre en forskel ved at:

  • diagnosticere og behandle kritisk syge patienter med fx hjertestop og svære traumer
  • lede den sundhedsfaglige indsats ved større uvarslede hændelser som eksempelvis terror og større skadesteder
  • sikre, at patienten sendes direkte til det hospital, hvor de kan få den højst specialiserede behandling.
  • behandle og afslutte patienter på stedet, som viser sig ikke at have behov for at blive bragt til hospital
  • Akutlægerne bistår desuden med lægelig ledsagelse ved transporter, hvor en patient skal flyttes fra et hospital til et andet, og har behov for at være under observation af en læge.