Region Midtjylland refunderer udgifter til elektroder i forbindelse med brug af private hjertestartere. Refusion af elektroder forudsætter:

  • at hjertestarter er registreret i databasen 'Hjertestarternetværket' under Trygfonden: https://hjertestarter.dk/harenhjertestarter/registrer-din-hjertestarter
  • at hjertestarteren er anvendt efter henvisning fra AMK-Vagtcentralen via 1-1-2-opkald.

Hjertestarterens elektroder er de pads, der klistres på brystet af patienten.

Der refunderes alene udgifter til elektroder. Der refunderes IKKE udgifter til fragt af elektroder, batterier, eftersyn af hjertestarteren eller lignende.

Sådan foregår refusionen

Det er Region Midtjyllands Præhospital, der står for at refundere udgifter til elektroder. Du skal som ejer af hjertestarteren gøre følgende:

1. Skriv til Præhospitalet på adressen hovedpostkasse@ph.rm.dk, hvor du anfører ”REFUSION AF ELEKTRODER” i emnefeltet.

2. Husk at oplyse præcis hvor og hvornår hjertestarteren har været i brug.

Præhospitalet sender derefter vejledning til, hvordan man laver en elektronisk faktura, så man kan få udgifterne refunderet.

Det er vigtigt, at I også her husker at oplyse præcis hvor og hvornår hjertestarteren har været i brug.

Bemærk at Præhospitalet skal kontaktes på ny (jf. punkt 1-2), hver gang der ønskes refusion af elektroder.


Hvis du har spørgsmål om refusion, er du velkommen til at skrive til Præhospitalet på hovedpostkasse@ph.rm.dk.