Trygfondens Hjerteløbere med til at redde liv

I Trygfondens Hjerteløberordning har alle over 18 år mulighed for at blive frivillig hjerteløber. I juni 2022 er der mere end 34.000 hjerteløbere fordelt over Region Midtjylland. Op til 20 hjerteløberne, som er inden for en udkaldsradius på op til 5 km. bliver kaldt ved formodet hjertestop. Hjerteløberne kaldes via AMK-vagtcentralen. Hjerteløberne er et frivilligt supplement til Region Midtjyllands øvrige præhospitale beredskab.

Læs mere Hjerteløbere på www.hjerteløber.dk

Hjerteløbere erstatter førstehjælpere 

Præhospitalet drev i en årrække en frivillige førstehjælperordning i 32 udvalgte lokale områder. Førstehjælperne blev sendt via sms ved formodet hjertestop. Ordningen blev udfaset i juni 2022, efter at den i en overgangsperiode havde fungeret sideløbende med Trygfondens Hjerteløberordning. 

Refusion af elektroder til private hjertestartere

Hjertestartere, der er tilgængelige døgnets 24 timer er en vigtig ressource, når det gælder livredning ved hjertestop. Derfor har Region Midtjylland valgt at refundere udgifter til elektroder, også kaldet pads, når private hjertestartere har været i brug.

Se, hvordan du får refunderet elektroderne.