Frivillige førstehjælpere er et supplement til Region Midtjyllands øvrige præhospitale beredskab. Det vil sige den hjælp, som patienter kan få før ankomsten til hospitalet.

Frivillige førstehjælpere

Region Midtjylland har i mange år drevet frivillige førstehjælperordninger med frivillige borgere i 32 udvalgte områder af regionen, hvor der er lidt længere responstider.

De lokale førstehjælpere, som kaldes 112-førstehjælpere, bliver kaldt via sms fra regionens AMK-vagtcentral ved mistanke om hjertestop i deres lokalområde. 

Den vigtigste opgave som frivillig førstehjælper er at give førstehjælp og blive hos patienten, indtil den professionelle hjælp når frem. De lokale førstehjælpere har fået uddannelse i hjertemassage og har adgang til en lokal hjertestarter. 

Hjerteløberne er også med til at redde liv

I Trygfondens Hjerteløberordning har alle over 18 år mulighed for at blive frivillig hjerteløber. Det styrker sandsynligheden for at borgere hurtigt får livreddende førstehjælp ved hjertestop.

Læs mere om at blive Hjerteløber på www.hjerteløber.dk

Mange frivillige fra de 112-førstehjælperkorps er også tilmeldt som hjerteløbere. 

Refusion af elektroder til private hjertestartere

Hjertestartere, der er tilgængelige døgnets 24 timer er en vigtig ressource, når det gælder livredning ved hjertestop. Derfor har Region Midtjylland valgt at refundere udgifter til eletroder, også kaldet pads, når private hjertestartere har været i brug.

Se, hvordan du får refunderet elektroderne.