Frivillige førstehjælpere er et supplement til Region Midtjyllands øvrige præhospitale beredskab. Det vil sige den hjælp patienter kan få, før ankomsten til hospitalet.

Frivillige førstehjælpere

Region Midtjylland har i en årrække drevet frivillige førstehjælperordninger med frivillige borgere i 32 udvalgte områder af regionen, hvor der er lidt længere responstider.

De lokale førstehjælpere bliver kaldt via sms fra regionens AMK-vagtcentral ved mistanke om hjertestop i deres lokalområde. 

Den vigtigste opgave som frivillig førstehjælper er at give førstehjælp og blive hos patienten, indtil den professionelle hjælp når frem. De lokale førstehjælpere har fået uddannelse i hjertemassage og har adgang til en lokal hjertestarter. 

Mere end 20.000 hjerteløbere redder også liv

Med afsæt i det gode samarbejde mellem Præhospitalet og de frivillige førstehjælpere, besluttede Regionsrådet i Region Midtjylland i foråret 2018 at styrke den frivillige livreddende indsats.

Hjerteløberordningen trådte i drift i Region Midtjylland på Hjertestarterdagen i oktober 2018, og har siden fungeret sideløbende med førstehjælperordningerne.

Den nye Hjerteløberordning gør det muligt for alle danskere over 18 år at yde en frivillig indsats ved hjertestop. Det øger sandsynligheden for borgere, uanset hvor de befinder sig i Region Midtjylland, får livsreddende førstehjælp i tide ved hjertestop.

Læs mere om at blive Hjerteløber på www.hjerteløber.dk

Alle frivillige fra de nuværende førstehjælperkorps er velkomne til at fortsætte deres indsats som hjerteløber. De kan også fortsat blive kaldt som 112-førstehjælpere, når de er hjemme i deres lokale område.