Vision

Præhospitalet skal sikre rette hjælp til rette patient i rette tid. Gennem en respektfuld behandling af patienterne sikrer vi et sammenhængende behandlingsforløb.

Mission

Præhospitalet skal være en integreret del af patientbehandlingen i Region Midtjylland. 

Værdier

I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på tre grundlæggende værdier:

  • Dialog
  • Dygtighed
  • Dristighed