Få et indblik i Præhospitalet gennem blandt andet responstider, aktivitetstal, halvårsrapporter og brugerundersøgelser.

Kort fortalt om Præhospitalets aktivitetstal

     - slide på vej:-)

AMK-vagtcentralens aktivitetsredegørelser 

Brugerundersøgelser

Den Danske Kvalitetsmodel

Servicemål i Region Midtjylland

I Region Midtjylland har regionsrådet vedtaget at:

75 % af A-kørsler skal være fremme inden for 10 minutter

92 % af A-kørsler skal være fremme inden for 15 minutter

98 % af A-kørsler skal være fremme inden for 20 minutter

 

60 % af B-kørsler skal være fremme inden for 15 minutter

75 % af B-kørsler skal være fremme inden 20 minutter

Akuthjælp i Region Midtjylland

Præhospitale enheder
Kort over placeringen af akutmodtagelser, udgangspunkterne for ambulancer, akutlægebiler, akutbiler og akutlægehelikopter.

Hjerteløberordningen
Læs mere og meld dig som hjerteløber, og hjælp os med at redde liv.

Præhospitalets presserum
Præhospitalet ønsker et åbent forhold til pressen og bestræber sig på at besvare henvendelser så hurtigt som muligt.