Få et indblik i Præhospitalet gennem blandt andet responstider, aktivitetstal, halvårsrapporter og brugerundersøgelser.

Kort fortalt om Præhospitalets aktivitetstal

AMK-vagtcentralens aktivitetsredegørelser 

Brugerundersøgelser

Den Danske Kvalitetsmodel

Hastegrader

Tabellen herunder viser de kørsler med ambulance og liggende/hvilende sygetransport, som Region Midtjylland har udført i perioden fra 1. januar til 30. juni 2016, sammenlignet med tal fra samme periode året før. Kørslerne er opdelt efter hastegrad:

  • Ved A-kørsler køres der med udrykning.
  • Ved B-kørsler køres der i nogle tilfælde med udrykning.

Bemærk, at ikke alle regionens kørsler stammer fra henvendelser fra borgere, der ringer 1-1-2. Der udføres også kørsler, der bestilles af hospitaler, praktiserende læger og vagtlæger.

Responstider fordelt på kommuner

Servicemål i Region Midtjylland