Næste års symposium - sæt kryds i kalenderen: 9. januar 2020 

10. januar 2019

Forbedring af den præhospitale indsats

11. januar 2018

Internationalt samarbejde i præhospital akutmedicin

12. januar 2017

Avanceret Præhospital indsats