Er du interesseret i at få et kort overblik over hvad der rør sig i Præhospitalets forskningsafdeling, er du meget velkommen til at følge med i vores halvårlige nyhedsbreve:

Maj 2017

November 2017