Årsrapporten for Præhospitalets Forskningsafdeling skitserer på den ene side det planlagte arbejde for det kommende år, og rammesætter samtidig den nuværende forskningsaktivitet og produktion.

I årsrapporten kan du derfor blandt andet læse om: 

  • Baggrunden for Præhospital forskning
  • Forskningsafdelingens organisering
  • Igangværende projekter i Præhospitalet
  • Publikationer i indeværende år
  • Videnskabelig formidling 
  • Indsatsområder og tiltag fremadrettet

Forskningens årsrapport 2018

Læs mere i årsrapporten 2017

Læs mere i årsrapporten 2016

Forside Årsrapport 2016