Her vil du finde forskellig information for sundhedsprofessionelle og andre af Præhospitalets samarbejdspartnere.

Drift af regionale akutlægebiler og ambulancer

Region Midtjylland har pr. 1. september hjemtaget driften af regionens fire østlige akutlægebiler og en akutlægebil i Ringkøbing samt tre ambulancer. 


Denne forandring byder på nye opgaver, udfordringer og medarbejdere. Vi har nu ansat knap 50 ambulancebehandlere/lægeassistenter.

Hvis du er interesseret i blive en del af den nye udvikling, så læs mere om den nye regionale driftsorganisation her.

Precharge

Precharge er et nyt e-læringsmateriale, der skal forbedre behandling ved avancerede hjertestop. Den nye guideline skal minimere "hands off"-tiden ved at oplade defibrillatoren inden analysering af hjerterytmen, så rytmeanalyse og afgivelse af stød kan udføres i samme pause (Precharge).

Proceduren for Precharge gennemgås detaljeret i det nye E-læringsmateriale. Undervisningsmaterialet er lavet af Region Midtjylland i samarbejde med de fire øvrige regioner.

Tilgå det nye materiale og læs mere om Precharge.