Her vil du finde forskellig information for sundhedsprofessionelle og andre af Præhospitalets samarbejdspartnere.

Precharge

Precharge er et nyt e-læringsmateriale, der skal forbedre behandling ved avancerede hjertestop. Den nye guideline skal minimere "hands off"-tiden ved at oplade defibrillatoren inden analysering af hjerterytmen, så rytmeanalyse og afgivelse af stød kan udføres i samme pause (Precharge).

Proceduren for Precharge gennemgås detaljeret i det nye E-læringsmateriale. Undervisningsmaterialet er lavet af Region Midtjylland i samarbejde med de fire øvrige regioner.

Tilgå det nye materiale og læs mere om Precharge.

 

Nye lægeassistenter

Region Midtjylland har for nylig hjemtaget driften af regionens fire østlige akutlægebiler og planlægger en yderligere hjemtagning af ambulancer.


Denne forandring byder på nye opgaver, udfordringer og medarbejdere. Hvis du er interesseret i at blive lægeassistent i den nye organisering, kan du her læse mere om hjemtagning og ansættelsesprocessen.