Sundhedsberedskabet aktiveres når der opstår behov, som overgår den daglige kapacitet. Det kan være en ulykke eller en særlig hændelse, hvor der er mange implicerede. 

Det er AMK-vagtcentralen, der aktiverer Beredskabs AMK lægen, som derefter står for at iværksætte sundhedsberedskabet. Beredskabs-AMK aktiveres ved større ulykker og katastrofer og har ansvaret for ledelsen af det regionale sundhedsberedskabs samlede indsats.

Sundhedsberedskabet i Region Midtjylland består af:

Sygehusberedskabet

Sygehusberedskabet aktiveres, når der er behov for at kunne tage imod et større antal syge og tilskadekomne.

Præhospitalet

Præhospitalet består blandt andet af AMK-vagtcentralen, akut medicinsk koordinering, ambulancer, liggende befordring, akutbiler og akutlægebiler, siddende befordring og 112 førstehjælperordninger.

Den primære sundhedstjeneste

Den primære sundhedstjeneste dækker over den del af sundhedsvæsenet, der ligger uden for sygehusene. Det vil sige læge-, speciallæge- og tandlægepraksis, hjemmeplejen/hjemmesygeplejen, sundhedspleje og fysio- og ergoterapi. 

Lægemiddelberedskabet

I regionen er der et særligt beredskab af lægemidler, som kan anvendes i tilfælde af en nødsituation.

Kriseterapeutisk beredskab

Det kriseterapeutiske beredskab skal yde krisehjælp og omsorg til personer, som direkte eller indirekte har været involveret i en større ulykke eller katastrofehændelse.

Kontakt os

Olof Palmes Allé 34 1. sal
8200 Aarhus N
Telefon: 7841 4848
Mail: hovedpostkasse@ph.rm.dk

Hovedpostkassen har fast vagt i dagtid på hverdage. Vagten sender post videre til rette medarbejder. Du får derfor hurtig og sikker hjælp ved at sende dertil.

Aarhus Kulturhovedstad