Sundhedsberedskabet aktiveres når der opstår behov, som overgår den daglige kapacitet. Det kan eksempelvis være en ulykke eller en særlig hændelse, hvor der er mange implicerede og et behov for flere ambulancer eller ekstra personale på sygehusene opstår. 

Det er AMK-vagtcentralen, der aktiverer Beredskabs AMK lægen, som derefter står for at iværksætte sundhedsberedskabet. Beredskabs-AMK aktiveres ved større ulykker og katastrofer og har ansvaret for ledelsen af det regionale sundhedsberedskabs samlede indsats.

Sundhedsberedskabet i Region Midtjylland består af:

Sygehusberedskabet

Sygehusberedskabet aktiveres, når der er behov for at kunne tage imod et større antal syge og tilskadekomne.

Præhospitalet

Præhospitalet består blandt andet af AMK-vagtcentralen, akut medicinsk koordinering, ambulancer, liggende befordring, akutlægehelikoptere, akutbiler og akutlægebiler, siddende befordring og 112 førstehjælperordninger.

Den primære sundhedstjeneste

Den primære sundhedstjeneste dækker over den del af sundhedsvæsenet, der ligger uden for sygehusene. Det vil sige læge-, speciallæge- og tandlægepraksis, hjemmeplejen/hjemmesygeplejen, sundhedspleje og fysio- og ergoterapi. 

Lægemiddelberedskabet

I regionen er der et særligt beredskab af lægemidler, som kan anvendes i tilfælde af en nødsituation.

Psykosocialt beredskab

Det psykosociale beredskab skal yde krisehjælp og omsorg til personer, som direkte eller indirekte har været involveret i en større ulykke eller katastrofehændelse.

 

Særligt store ulykker og hændelser

I tilfælde af ovenstående såsom krig, terrorhændelser, pandemiudbrud og naturkatastrofer indgår det regionale sundhedsberedskab i den nationale indsats i samarbejde Beredskabsstyrelsen og Forsvaret.