Patienter har mulighed for at blive kørt til og fra hospitalet i en siddende patienttransport. Hvis de selv sørger for transporten kan de søge om tilskud til rejsen. De skal dog opfylde en række betingelser for at få ydelserne.

Kørselskontoret hjælper

Præhospitalets Kørselskontor visiterer kørslen og behandler ansøgningerne om tilskud. Både patienter, hospitaler og praktiserende læger kan kontakte Kørselskontoret for at arrangere kørsel. Det er Midttrafik og private vognmænd, der udfører kørslen for Præhospitalet.

Find ud af, om du opfylder betingelserne for kørsel eller kørselstilskud på siden om kørsel til og fra hospitalet

Kontakt os

Kørselskontoret 
Region Midtjylland
Telefon: 7023 6248
Mail: prakoe@rm.dk

På en almindelig hverdag sørger Kørselskontoret for at cirka 1.600 patienter bliver kørt til og fra hospitalerne. 

Læs folder