1-1-2 førstehjælpere er frivillige borgere, der kan aktiveres for at yde hjælp i lokalområdet, før den første ambulance eller akutlægebil er fremme hos patienten. 

Hjælpen er tættere på, end du tror

De lokale førstehjælpere bliver kaldt via sms fra regionens AMK-vagtcentral ved mistanke om hjertestop i deres lokalområde. 

Den vigtigste opgave som 1-1-2 førstehjælper er at give førstehjælp og blive hos patienten, indtil den professionelle hjælp når frem. De lokale førstehjælpere har fået uddannelse i hjertemassage og har adgang til en lokal hjertestarter. 

1-1-2 førstehjælpere er et vigtigt supplement til Region Midtjyllands øvrige præhospitale beredskab. Det vil sige den hjælp patienter kan få, før ankomsten til hospitalet.

Nye hjerteløbere redder også liv

Med afsæt i det gode samarbejde mellem Præhospitalet og de frivillige 1-1-2 førstehjælpere, besluttede Regionsrådet i Region Midtjylland i foråret 2018 at styrke den frivillige livreddende indsats.

Hjerteløberordningen trådte i drift i Region idtjylland på Hjertestarterdagen den 16. oktober 2018, og har siden da været suppleret 1-1-2 førstehjælperordningen, som er målrettet 32 lokale områder.

Den nye Hjerteløberordning gør det muligt for alle danskere over 18 år at blive hjerteløber, og øger sandsynligheden for at midtjyder i hele regionen får hurtig hjælp ved hjertestop.

Ved at tilmelde sig gennem hjerteløberordningens app, vil du som hjerteløber få besked, når Præhospitalets AMK-vagtcentral får en melding om et hjertestop tæt på din lokation. Hjerteløberen kan herefter opsøge personen og give livsreddende førstehjælp indtil ambulance eller akutlægebil når frem.

Alle frivillige, der i dag deltager i et af de nuværende førstehjælperkorps, får mulighed for at fortsætte i den nye ordning, der vil øge sandsynligheden for at borgere, uanset hvor de befinder sig i region Midtjylland, får livsreddende førstehjælp i tide.

Læs mere i folderen

Læs mere om 1-1-2 førstehjælperkorpset i folderen 1-1-2 førstehjælper i Region Midtjylland