1-1-2 førstehjælpere er frivillige borgere, der kan aktiveres for at yde hjælp i lokalområdet, før den første ambulance eller akutlægebil er fremme hos patienten. 

Hjælpen er tættere på, end du tror

De lokale førstehjælpere bliver kaldt via sms fra regionens AMK-vagtcentral ved mistanke om hjertestop i deres lokalområde. 

Den vigtigste opgave som 1-1-2 førstehjælper er at give førstehjælp og blive hos patienten, indtil den professionelle hjælp når frem. De lokale førstehjælpere har fået uddannelse i hjertemassage og har adgang til en lokal hjertestarter. 

1-1-2 førstehjælpere er et vigtigt supplement til Region Midtjyllands øvrige præhospitale beredskab. Det vil sige den hjælp patienter kan få, før ankomsten til hospitalet.

Læs mere i folderen

Læs mere om 1-1-2 førstehjælperkorpset i folderen 1-1-2 førstehjælper i Region Midtjylland

Find hjertestarter


Når et menneske får hjertestop, begynder en kamp mod uret. En hjertestarter kan være med til at redde liv. Find den nærmeste hjertestarter på Trygfondens hjemmeside: www.hjertestarter.dk.

Læs folder