1-1-2 førstehjælpere er frivillige borgere, der kan aktiveres for at yde hjælp i lokalområdet, før den første ambulance eller akutlægebil er fremme hos patienten. 

Hjælpen er tættere på, end du tror

De lokale førstehjælpere bliver kaldt via sms fra regionens AMK-vagtcentral ved mistanke om hjertestop i deres lokalområde. 

Den vigtigste opgave som 1-1-2 førstehjælper er at give førstehjælp og blive hos patienten, indtil den professionelle hjælp når frem. De lokale førstehjælpere har fået uddannelse i hjertemassage og har adgang til en lokal hjertestarter. 

1-1-2 førstehjælpere er et vigtigt supplement til Region Midtjyllands øvrige præhospitale beredskab. Det vil sige den hjælp patienter kan få, før ankomsten til hospitalet.

Nye hjerteløbere redder også liv

Med afsæt i det gode samarbejde mellem Præhospitalet og de frivillige 1-1-2 førstehjælpere, besluttede Regionsrådet i Region Midtjylland i foråret 2018 at styrke den frivillige livreddende indsats. Derfor bliver 1-1-2 førstehjælperne i løbet af efteråret 2018 suppleret af Trygfondets hjerteløberprojekt. Den nye ordning gør det muligt for alle danskere over 18 år at blive hjerteløber. Ved at tilmelde sig gennem hjerteløberordningens app, vil du som hjerteløber få besked, når Præhospitalets AMK-vagtcentral får en melding om et hjertestop tæt på din lokation. Hjerteløberen kan herefter opsøge personen og give livsreddende førstehjælp indtil ambulance eller akutlægebil når frem.

Alle frivillige, der i dag deltager i et af de nuværende førstehjælperkorps, får mulighed for at fortsætte i den nye ordning, der vil øge sandsynligheden for at borgere, uanset hvor de befinder sig i region Midtjylland, får livsreddende førstehjælp i tide.

 

Læs mere i folderen

Læs mere om 1-1-2 førstehjælperkorpset i folderen 1-1-2 førstehjælper i Region Midtjylland

Find hjertestarter


Når et menneske får hjertestop, begynder en kamp mod uret. En hjertestarter kan være med til at redde liv. Find den nærmeste hjertestarter på Trygfondens hjemmeside: www.hjertestarter.dk.

Læs folder